Om Oss

Pressurebox är ett företag grundat i Stockholm, Sverige, med målet att göra tennis och padel roligare, billigare och grönare genom innovation.

Problemet
Utmaningen som vi gett oss in på, är den globala överkonsumtion av tennis- och padelbollar. Regelbundna spelare tvingas idag köpa nya bollar omkring varannan timme för att bibehålla en bra spelkvalitet, vilket gör tennis och padel till två av de mest miljöskadliga och dyraste sporterna att utöva.

Motstridiga intressen
Även om nackdelarna med denna ohållbara vana borde vara uppenbara för alla, verkar det inte ha skett några framsteg för att förändra situationen på många år. Förklaringen till denna brist på handling är lika uppenbar som själva problemet. De stora tennisbollstillverkarna gynnas av denna kultur av överkonsumtion och har ingen motivation att driva förändring. När bollarna blir mindre hållbara köper folk nya oftare, vilket leder till högre vinster för bolltillverkarna.

Lösningen på Problemet

Det visade sig att problemet inte handlade om tekniska utmaningar utan snarare om incitament och motstridiga intressen bland de stora bolltillverkarna. Genom att förvara tennis- och padelbollar under tryck mellan spelpassen upptäckte vi att vi kunde förlänga deras livslängd avsevärt. Denna metod bibehöll inte bara trycket mellan sessionerna utan kompenserade också för tryck som försvunnit under spel.

Förfina en befintlig metod
Vi insåg emellertid snabbt att det var en relativt omständig process, ungefär som att pumpa däcken på en cykel - men efter varje match & träning. Dessutom krävdes ofta frekventa kontroller och påfyllningar för att motverka luftläckage och hålla bollarna i bra skick.

Vårt mål:
Med denna insikt blev vårt mål att förfina och förbättra denna beprövade metod med innovation och design, för att göra den tillgänglig och attraktiv för en större grupp spelare. Även om det fortfarande finns mycket arbete kvar, är vi stolta över att Pressurebox redan har hittat fram till entusiaster i över 50 länder i 6 världsdelar. Vår resa fortsätter med målet att göra tennis roligare, billigare och grönare – en boll i taget.